Фанни ўқитишдан мақсад - бўлғуси мутахассисларини ҳайкалтарошлик санъатининг тур ва жанрлари, ишланишдаги технологиялари, тараққиёт босқичлари анъаналарини ўргатиш, замонавий жараёнларга малакавий баҳо бера олиш, яратилаётган бадиий асарлар таъсирчанлигини англаш, ҳис этиш ва уларнинг бадиий ғоясини ошириш, ривожлантириш йўналишларини кўрсата олиш ҳамда мавжуд жараёнлар ва тарихий фактларга таяниб назарий билимлари амалда бажариш малакасини шакллантиришдан иборат

Янгиланган педагогик тафаккур ва олий таълим муассасаларида рангтасвир фаниниўқитишнинг бадиий ижодий асослариянгиланаётган миллий рангтасвир фанининг талаблари асосидарангтасвир таълим жараёнидарўй берган, бераётган ва бўлиши муқаррар ўзгаришларнинг асосий хусусиятларини илмий-назарий жиҳатдан умумлаштиришга эхтиёж туғилади. Рангтасвир таълимнинг ўзак масалаларини ҳал этмай туриб, унинг хусусий муаммоларини тўғри ечиб бўлмайди-ки, айнан мазкур жараён орқали шахс маънавияти шакллантирилади.


Янгиланган педагогик тафаккур ва олий таълим муассасаларида каламтасвир фаниниўқитишнинг бадиий ижодий асослари янгиланаётган миллий каламтасвир фанининг талаблари асосида каламтасвир таълим жараёнидарўй берган, бераётган ва бўлиши муқаррар ўзгаришларнинг асосий хусусиятларини илмий-назарий жиҳатдан умумлаштиришга эхтиёж туғилади. Каламтасвир таълимнинг ўзок масалаларини ҳал этмай туриб, унинг хусусий муаммоларини тўғри ечиб бўлмайди-ки, айнан мазкур жараён орқали шахс маънавияти шакллантирилади.