«Чизма геометрия ва инженерлик графикаси» ўқув фани умумкасбий ва ихтисослик фанларини ўзлаштиришга замин тайёрлайди, ушбу фанлардан лойиҳалар бажаришда ҳисоб-китоб ва график қисмларда «Чизма геометрия ва инженерлик графикаси» усул ва воситалари қўлланади.
Фанни ўқитишдан мақсад – турли объектлар ва улардаги боғлиқликларни, чизмалар кўринишидаги 3 қисқача мазмуни: фазовий шакллари ва муносабатларини фазовий ва хаёлий тасаввур килиш, фазовий конструктив-геометрик фикрлаш, шунингдек, уларни фазовий тахлил қилиш ва умумлаштириш, чизмаларни ўқиш ва яратиш, ишлаб чиқаришнинг конструкторлик ва техникавий ҳужжатларни тайѐрлашга оид билим, кўникма ва малака шакллантиришдир.